Skip links
辅助设备

比例阀的阀门检查器或便携式测试仪

该便携式套件用于伺服阀和比例阀的快速诊断。 该阀门检查器主要设计用于具有集成电子元件且工作电压为±15V或+24V的比例阀的控制和功能测试。 ValveExpert Checker 拥有一组先进的控制模式:-10V。 . . +10 V, -2 V. . . +2V, 0V. . . +10 V, -10 mA. . . +10 mA, -2 mA. . . +2 mA, 0 mA. . . +10 mA, 4 mA. . . 20 mA, 10 mA. . . 14 mA, -20 mA. . . +20 mA 并允许对来自被测机器和伺服阀的信号进行诊断。

KW

200 KW

SERIES

TOTAL

Explore
Drag